avatar

Alina S. Rusu (41 ani) este biolog si psiholog, fiind conferentiar univ. dr. in cadrul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei al Universitatii Babes-Bolyai  (Departamentul de Psihopedagogie Speciala) si coordonator al Biroului pentru Studenti cu Dizabilitati al UBB (centre.ubbcluj.ro/bsd).

Mai multe detalii despre CV - aici: http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/images/files/CV_AlinaRusu_Eng_2014-002.pdf