Ioana BOT, profesor universitar la Departamentul de literatură română și teorie literară. Domenii de interes: literatura română a secolelor 19 şi 20, istoria ideilor literare româneşti şi europene, teoria literară de expresie franceză. Este autoarea primei cercetări asupra manipulării politice a figurii poetului naţional, în cultura românească (v. numeroase studii în periodice de specialitate, din 1998 încoace, precum şi volumele Mihai Eminescu, poet naţional român. Istoria şi anatomia unui mit cultural, 2001 [colectiv, sub coordonarea I. Bot], respectiv Histoires littéraires, 2003, volum distins cu Premiul Henri Jacquier al Centrului Cultural Francez şi Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj).

Alte volume (selectiv): Eminescu și lirica românească de azi (Cluj-Napoca, 1990, premiul de debut al Uniunii Scriitorilor), Trădarea cuvintelor (București, 1997), D. Caracostea, teoretician și critic literar (București, 1999; ed. II, adăugită, Cluj-Napoca, 2001), Poezia patriotică românească. Antologie de texte comentate (București, 2001), Sensuri ale perfecţiunii. Literatura cu formă fixă ca încercare asupra limitelor limbajului (Cluj-Napoca, 2006 ; premiul pentru cel mai bun studiu de teorie literară din 2006, acordat de Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România; premiul „Marian Papahagi” acordat de Institutul Cultural Italian din Bucureşti, 2009), Eminescu explicat fratelui meu (București, 2012).

Eseistă şi traducătoare, a tradus din şi în limba franceză (poezie, proză, eseu), din limba italiană (eseu) şi din limba finlandeză (poezie, proză). Este autoarea primului Vocabular Român-Finlandez (Helsinki, 1993). Este titulara rubricii Cărţi de plastic din revista lunară Dilemateca și Bibliotopia de pe site-ul de specialitate www.literaturadeazi.ro.

Editoare a operei postume a Ioanei Em. Petrescu (m. 1990, profesor de Literatură română a UBB, renumit poetician şi istoric literar), coordonează cercetarea arhivelor Fondului Popovici – Petrescu, al Bibliotecii Judeţene „O. Goga” din Cluj-Napoca; tot ca editor, este responsabila colecţiei „Mare helveticum” la Editura Limes din Cluj-Napoca şi a seriei Voltiges.eu, a Editurii Metispresses din Geneva.

Responsabilă a numeroase proiecte de cercetare internaţionale (de ex.: Cronologia multimediale della letteratura rumena, Universita di Firenze, www.unifi.it/letrum, 2005-2007, Du visuel des formes littéraires, New Europe College, Bucureşti, 2006-2007, Nationalisme et internationalisme dans les avant-gardes européennes, FNS Elveţia, 2008-2011, ERNIE – coord. Universitatea din Amsterdam, 2012 – 2015, în curs de editare,). A colaborat la proiecte lexicografice de istorie literară europeană, redactînd articolele despre literatura română ale acestora; cel mai recent: Alain Vaillant (coord.), Dictionnaire du Romantisme, Paris, 2012.

Membră a consiliilor ştiinţifice ale unor publicaţii universitare (Romania Orientale – Università La Sapienza, Roma; Studia – UBB, Cluj-Napoca; RiCOGNIZIONI. Rivista di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Universitatea din Torino.).

Directoarea programului masteral de Studii Literare Româneşti, la UBB, a creat aici disciplina Literatura română explicată străinilor, curs interdisciplinar de mediere culturală, primul de acest profil din universităţile româneşti.

Predă literatură română şi poetică istorică, în calitate de profesor invitat la universităţile din Florenţa, Roma, Geneva, Fribourg, Zurich. Ultima misiune didactică în străinătate: visiting professor la Universitatea din Zurich, Seminarul de Romanistică, septembrie 2012 – februarie 2013.