Termeni si conditii

1. Introducere

Platforma Crowdfunding @ UBB aparţine Universităţii Babeş-Bolyai. Prin intermediul acesteia universitatea va strânge fonduri pentru finanţare de proiecte de interes pentru comunitatea academică clujeană. Sunt acceptate donaţii atât de la persoane fizice, cât şi de la persoane juridice.

2. Obligaţiile părţilor

Universitatea Babeş-Bolyai se obligă să asigure buna funcţionare a platformei pe întreaga durată de funcţionare a campaniilor active şi să răspundă întrebărilor adresate de susţinătorii proiectelor. De asemenea, îşi asumă dreptul de a modifica şi actualiza structura platformei, cu înştiinţarea utilizatorilor, în orice moment al desfăşurării campaniilor.

Universitatea se obligă să folosească fondurile obţinute prin intermediul platformei în scopul declarat. Datele participanţilor nu vor fi folosite în alt scop decât cel declarat (recunoaştere publică a susţinătorilor proiectelor pe platformă, ţinerea la curent a acestora cu evoluţia proiectelor, trimiterea newsletter-ului, dacă au optat pentru acesta).

3. Proprietate intelectuală

Platforma, cu întregul său conţinut (texte, imagini, videoclipuri, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date) este proprietatea Universităţii Babeş-Bolyai şi este apărată de legea pentru protecţia datelor de autor.

4. Confidenţialitate

Datele furnizate de susţinători rămân confidenţiale. Singurele informaţii despre utilizatori care sunt făcute publice sunt: numele utilizatorului, fotografia de profil, descrierea şi lista proiectelor susţinute. Nu sunt făcute publice adresa de e-mail ale utilizatorilor, adresa profilului de Facebook (unde este cazul), suma donată.

Informaţiile despre utilizatori nu vor fi puse la dispoziţia unor terţe părţi, excepţie făcând cazul în care acestea sunt solicitate justificat de autorităţile în drept să verifice tranzacţiile comerciale.

În ce priveşte informaţiile din formularul de plată, acestea vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea donaţiei.

Datele completate de catre utilizatori pentru procesarea platilor sunt colectate doar de procesatorii de plăţi şi nu vor fi stocate pe platformă.

Prin obţinerea accesului, utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter persoanal să fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Directiva CE/95/46, Directiva 2002/58/CE) în vigoare. Administratorul platformei garantează prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri legitime şi în acord cu legislaţia menţionată anterior.

5. Donaţii şi plăţi

Donaţiile prin cărţi de credit se fac prin serviciul de procesare plăţi online oferit de PlăţiOnline, care le va gestiona prin carduri Visa şi MasterCard.

Preţul tranzacţiei indicat este preţul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară.

Suma maximă ce poate fi donată online de către un susținător (persoană fizică sau juridică) este de 25.000 lei.

6. Politica de returnare a donaţiilor

Legislația în vigoare nu permite revocarea donațiilor decât în cazul neîndeplinirii eventualelor sarcini, neaplicabile în cadrul donațiilor prin această platformă. Universitatea se angajează să folosească sumele primite prin intermediul platformei Crowdfunding @ UBB doar în scopurile declarate.

7. Dispute şi conflicte

Universitatea Babeş-Bolyai va raporta autorităţilor competente orice tentativă de acces neautorizat sau de fraudă.

Eventualele reclamaţii, litigii, divergenţe sau pretenţii privind campaniile vor fi soluţionate prin negocieri amiabile. În cazul în care negocierile nu au succes în termen de 20 de zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluţionată de către instanţele competente.

Termenii şi condiţiile generale de plată sunt acceptate în deplină cunoştinţă de către susţinător, actul de donaţie implicând acceptarea imediată şi totală a prezentelor condiţii de plată.

Fiind de acord cu Termenii şi condiţiile prezente, sustinatorul îşi asumă în totalitate aceste riscuri.

Termenii şi condiţiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz, dar cu anunţarea schimbărilor pe platformă.

Page-Terms Page-Terms